Information til Musikerne

 


INFORMATION!til Musikerne i GM Bigband

Danseorkester i Topklasse!

 

 2020 



Søndag den. 27 september   "SØNDAGSBAL" AFLYST.

Søndag den. 25 oktober        "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 22 november    "SØNDAGSBAL" 


2021


Søndag den. 24 januar           "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 21 februar         "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 21 marts            "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 25 april              "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 30 maj               "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 26 september   "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 31 oktober        "SØNDAGSBAL" 

Søndag den. 21 november    "SØNDAGSBAL"